Donateurs - Club van 50

De club van 50 staat niet voor 50 mensen maar voor mensen die jaarlijks een vaste donatie doen van € 50,00.

Er zijn mensen die de Stichting VVM een warm hart toe dragen zonder dat ze in de schijnwerpers willen staan. Bent u iemand die er zo over denkt? Neem dan telefonisch contact met ons op, of stuur een e-mail.

Uw gift is voor ons een steuntje in de rug.

Eenmalige donatie:
Doet u liever een eenmalige donatie dan kunt u uw gift over maken op onder- staande rekening:

Rabo bank: De Goorn
IBAN: NL73RABO0304102180
Ten name van: Stichting VVM
Onder vermelding van: Donatie

Onze dank!Giften in natura

Niet alleen donaties zijn voor de Stichting VVM belangrijk ook giften in de vorm van natura zijn welkom. Wij denken daarbij aan prijzen voor onze bingo en kruidenierswaren die tijdens het verblijf in onze accommodatie of tijdens de uitjes genuttigd kunnen worden.

Opgeven voor een schenking in natura!
Neem telefonisch contact met ons op, of stuur een e-mail.

Onze dank!