Stichting Vakantie Voor Mindervaliden - VVM

Stichting Vakantie Voor Mindervaliden (VVM) is een stichting die zich ten doel stelt elk jaar een betaalbare vakantie te organiseren voor mindervalide mensen, ook wel “de deelnemer” genoemd. De stichting VVM is opgericht in 1987.

Eenmaal per jaar organiseert de Stichting VVM een vakantie voor mindervalide mensen voor een vergelijkbare prijs als die van valide mensen. Voor 2020 moet worden uitgegaan van € 600,00.

Lees hier alles over de vakantie 2020

De duur van een vakantie is ongeveer één week. Het betreft een groepsvakantie voor ca. 20 deelnemers die wegens een handicap voor hun dagelijkse verzorging afhankelijk zijn van de zorg van anderen. Door de kleinschaligheid is het persoonlijk contact tussen deelnemer en begeleider groot te noemen.

De verzorging/begeleiding wordt geheel verzorgd door vrijwilligers, waaronder
een aantal verpleegkundigen. Elke deelnemer heeft die week een vaste begeleider waardoor er een goede band kan ontstaan tussen hen. Door de jaren heen zijn tussen deelnemer en begeleider vriendschappelijke banden ontstaan, waardoor we elk jaar weer kunnen rekenen op een aantal vaste deelnemers met hun vaste begeleider.

De Stichting VVM heeft de Club van 50 in het leven geroepen. Door een jaarlijkse donatie te doen van € 50.00 kunt toe treden tot de Club van 50. Meer weten over de Club van 50 of aanmelden lees elders op de website.

Stichting VVM is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Hoorn onder nummer 41235247