Vrijwilligers

De VVM draait geheel op vrijwilligers. Zowel de organisatie als de begeleiding tijdens de vakantie wordt uitgevoerd door mensen die dit vrijwilligerswerk als een leuke, voldoening gevende hobby beschouwen.

Hieronder zijn enkele mensen die werkzaam zijn in de zorg, zodat er ook tijdens de vakantie verpleegkundige hulp aanwezig is.

De overige mensen zijn meestal via vrienden, of als familielid van de gehandicapte of ander vrijwilligerswerk bij de VVM betrokken geraakt. Verschillende van hen gaan al meer dan 10 jaar met de stichting mee en zijn ieder jaar weer enthousiast.

Opgeven al vrijwilliger!
Neem telefonisch contact met ons op (0299 413574), of stuur een e-mail.